کمک به نیازمندان

کمک به نیازمندان

کمک به فقرا شماره28

کمک به فقرا شماره28

موسوی

با عرض سلام و احترامخرید 69 بسته 5 کیلوگرمی برنج دولتی با همکاری جناب حامدی مبلغ 2000000تومان برای نیازمندان عزیزمون.محبت عزیزانی که اعتماد کردن را فق...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره27

کمک به فقرا شماره27

موسوی

سلام به اعضای عزیزخرید 50 بسته اهدایی به نیازمندان از طرف خیرین خوب کانال.ممنون از اعتماد و همراهیتونمطمینم دعای خیرشون کارگشای حاجتمون هستخداوند بهتو...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره26

کمک به فقرا شماره26

موسوی

دوستان سلامخرید بسته 50 برنج به مبلغ 1.5 میلیون تومان با کمک اعضای محترم و با معرفت پیجمونکاش بودین و خوشحالیشون را میدیدینامیدوارم هر حاجتی که دارین ...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره25

کمک به فقرا شماره25

موسوی

خرید انجام شد با محبت و اعتماد شما عزیزان 31 بسته خواروبار به مبلغ 1491000 تومان خریداری شد.پخش در اولین فرصتممنون از اعتماد شماامیدوارم حاجتتون روا ب...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره24

کمک به فقرا شماره24

موسوی

خرید بسته لوازم التحریر متشکل از : 100 عدد دفتر 60برگ, 150 عدد 40 برگ, 2 بسته خودکار , 1 بسته تراش , 3 بسته مداد , 2 بسته پاک کن به قیمت عمده 635000 ت...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره23

کمک به فقرا شماره23

موسوی

خرید و پخش 50 بسته حبوبات برای نیازمندان واقعی.با مشارکت اعضای کانال به قیمت 1.5 میلیون تومانواقعا از اعتمادتون ممنونماین راه ادامه دارددوست دار شما س...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره22

کمک به فقرا شماره22

موسوی

الوعده وفاسلام به شکا بامرام های روزگاروظیفه انجام شدخرید 50 بسته حبوبات به قیمت 1.5 میلیون تومان . خداوند به خیرین برکت دهدپخش فردا شبارادتمند شما سی...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره21

کمک به فقرا شماره21

موسوی

خرید 50 بسته گوشت سفارشی به قیمت مشارکتی 1.5 میلیون تومان برای فقرا به سفارش یکی از اعضای کانال جهت رفع کسالت فرزندشون.خداوند سلامتی بده و برای اهل من...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره20

کمک به فقرا شماره20

موسوی

30 بسته خواروبار برای نیازمندانخداوند به خیرینی که به بنده حقیر اعتماد کردن برکت بده و حاجتشون روا بشه  آمیناگر دیروقت بسته هارو تقسیم میکنیم به ...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره19

کمک به فقرا شماره19

موسوی

خرید بسته خواروبار برای نیازمندان به ارزش 1میلیون 35 هزار تومان با کمک مردم با مراممونخداوند دلشونو شاد کنهدر اولین فرصت تقسیم میشه...

ادامه خواندن