کمک به نیازمندان

کمک به نیازمندان

کمک به فقرا شماره20

کمک به فقرا شماره20

سیدحسین موسوی

30 بسته خواروبار برای نیازمندانخداوند به خیرینی که به بنده حقیر اعتماد کردن برکت بده و حاجتشون روا بشه  آمیناگر دیروقت بسته هارو تقسیم میکنیم به ...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره19

کمک به فقرا شماره19

سیدحسین موسوی

خرید بسته خواروبار برای نیازمندان به ارزش 1میلیون 35 هزار تومان با کمک مردم با مراممونخداوند دلشونو شاد کنهدر اولین فرصت تقسیم میشه...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره18

کمک به فقرا شماره18

سیدحسین موسوی

سلام دوستانالوعده وفاخرید قسط دوم برنج ها 35 بسته 5 کیلویی به مبلغ تخفیف خورده 997500 تومان برای نیازمندان خداوند حاجتتون را روا کند...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره17

کمک به فقرا شماره17

سیدحسین موسوی

خرید قسط اول برنج با کمک اعضای با مرام کانال و با تخفیف ویژه به مبلغ 1میلیون تومان برای نیازمندان عزیز خداوند به حق لطف خودش حاجت شما خوبان را روا کند...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره16

کمک به فقرا شماره16

سیدحسین موسوی

سلام عزیزانپخش حدود 500 هزار توام گوشت بین کارگران زحمتکش روزمزد .متاسفانه انقدر اقتصاد جامعه بد هست که به خاطر نیم کیلو گوشت اتاق ماشین آسیب دید خدا ...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره15

کمک به فقرا شماره15

سیدحسین موسوی

با کمک خیرین با مرام اقدام به خرید 43 بسته آجیل عید متشکل از پسته , بادام منقا , پسته شامی , تخمه کدو , تخمه ژاپنی و یک بسته کاکاعو خریداری و تقدیم عز...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره14

کمک به فقرا شماره14

سیدحسین موسوی

سلامبه لطف خدا و کمک خیرین با معرفت ماموریت با بهترین شکل انجام شد و دل خیلی ها از دیدن این هدیه شاد شد.بعضی وقتها میشه به دعای یک دل شکسته راه صد سال...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره13

کمک به فقرا شماره13

سیدحسین موسوی

به نام خدا سلامخرید 30 بسته آجیل شب یلدا برای نیازمندان به مبلغ تخفیف خورده 1000000تومان.خیرین عزیز برای اینکه به این بنده حقیر اعتماد کردین و باعث شا...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره12

کمک به فقرا شماره12

سیدحسین موسوی

سلامخرید 35 بسته مواد غذایی متشکل از ماکارانی , سویا , روغن , پنیر , کنسرو و رب گوجه برای نیازمندان واقعیخداوند شما خیرین را خیر بده حاجتتون روا بشه ع...

ادامه خواندن
کمک به فقرا شماره11

کمک به فقرا شماره11

سیدحسین موسوی

خرید 27 کیلوگرم گوشت درجه1 به قیمت 1000000 تومان برای کمک به نیازمندان واقعی و برای کمک به خودمونبه همت دوستان گل خیرمونخداوند قبول کنه...

ادامه خواندن